Skip to main content

Bouwkundige keuring

Met een bouwkundige keuring krijgt u inzicht in de bouwkundige staat van de woning. Een bouwkundig rapport wordt met enige regelmaat opgesteld bij de verkoop van een woning. Het geeft een koper inzicht in de staat van de woning die gekocht gaat worden.

Bij een bouwkundige keuring komt een bouwkundige het pand grondig inspecteren. Hierbij wordt de gehele woning, in hoeverre mogelijk, geïnspecteerd op eventuele gebreken. De woning wordt van boven (het dak) tot onder (de kruipruimte) geïnspecteerd. Alle onderdelen van de woning worden bekeken en beoordeeld, van het dak tot de kruipruimte. Uit het bouwkundig rapport komt naar voren welke gebreken de woning vertoont en wat de bijbehorende kosten zijn om de gebreken te verhelpen. Hierdoor wordt het voor een aspirant koper inzichtelijk wat de bijkomende kosten zijn wanneer de woning wordt aangekocht.

Bouwkundige keuring Transparant Makelaars
Bouwkundige keuring Tilburg en omgeving

Bouwkundig inspectierapport

Een bouwkundig inspectierapport kan door zowel de verkopende partij als door de kopende partij worden opgesteld. Een verkopende partij kan de bouwkundige keuring op laten stellen om de aspirant kopers op voorhand zo goed mogelijk te informeren over de onderhoudsstaat van de woning. Dit wordt vaak gedaan bij oudere woningen, aangezien hier de kans op gebreken het grootste zijn.

Kwaliteit bouwkundige keuring

De kopende partij kan een woning ook laten keuren. Dit doen ze om voor henzelf inzichtelijk te krijgen hoe de onderhoudsstaat is van de woning. Mocht bijvoorbeeld blijken dat de woning meer onderhoud behoeft dan voorzien was, kan een kopende partij besluiten van de koop afzien.
Een bouwkundige keuring wordt door een onafhankelijke partij uitgevoerd. Deze kan / mag zich niet laten leiden door een (ver)kopende partij.

Kwalitatief zit er behoorlijk wat verschil tussen de bouwkundig keurders. Zo keuren sommige keurders het dak door vanaf beneden een blik te werpen op het dak. Een goede keurder zal een ladder pakken en het dak opklimmen, wat pannen van zijn plaats halen en zo beoordelen wat de staat van het dak is. Vandaar dat het belangrijk is dat u een goede bouwkundig keurder in de arm neemt. Het loont daarom om recensies te bekijken op internet. Transparant Makelaars kan u adviseren over bouwkundige keurders.

Vraag een bouwkunidge keuring aan