Skip to main content

Bij de verkoop van een woning wordt regelmatig een bouwkundige keuring opgesteld. Wat gebeurt er nu allemaal bij een bouwkundige keuring en hoe is het bouwkundig rapport opgesteld. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Bouwkundige inspectie

Tijdens een bouwkundige keuring (ook wel een bouwtechnische keuring genoemd) wordt de staat van onderhoud van de gehele woning, van onder in de kruipruimte tot bovenkant dak beoordeeld. Dit gebeurt conform de gestandaardiseerde inspectiemethodiek NEN 2767. Tijdens de bouwkundige keuring worden zowel de bouwkundige onderdelen (fundering, kruipruimte, kozijnen, daken, schoorstenen etc.), als de installatie technische onderdelen (hemelwaterafvoer, gas, verwarming, sanitair) beoordeeld. Aanwezige bijgebouwen en/of garages worden eveneens tijdens deze inspectie beoordeeld.

Rapportage

In de rapportage van een bouwkundig keuring vindt u de uitslag van het bouwkundige onderzoek van uw woning. Het rapport is een uitgebreide analyse van de bouwtechnische staat van de geïnspecteerde woning. Met foto’s en uitleg van eventuele gebreken, informatie over het energiegebruik met energiebesparingsadviezen en een overzicht van aankomende kostenposten.

In het rapport krijgt u per bouwkundig onderdeel detailinformatie van alle bevindingen. Daarnaast ontvangt u tips over bijvoorbeeld het onderhoud of levensduur van gebruikte materialen. In de kostensamenvatting wordt onderscheid gemaakt tussen directe kosten, termijnkosten en verbeterkosten. Zo weet u welke kosten direct noodzakelijk zijn om verdere schade of gevolgschade te voorkomen, maar ook welke onderhoudskosten u binnen 1 tot 5 jaar kunt verwachten. Het aparte NHG rapport kunt u gebruiken voor het financieren van de woning.

Keuring bij verkoop

Bij de verkoop van een woning kan een voorbehoud van een bouwkundige keuring worden opgenomen. Met een bouwkundige keuring als ontbindende voorwaarde kan een potentiële koper de koopovereenkomst ontbinden als uit de bouwkundige keuring blijkt dat herstel van bouwgebreken en groot achterstallig onderhoud meer gaat kosten dan (vooraf) is afgesproken. Het gaat hierbij wel om, zoals we dat noemen directe herstelkosten. Een koper en verkoper spreken dus vooraf een bedrag af aan maximale directe herstelkosten en leggen dit vast in de koopovereenkomst. Mochten de directe herstelkosten van een bouwkundig rapport hoger zijn dan het afgesproken bedrag, dan kun de koper de koop op basis hiervan ontbinden. Een andere mogelijkheid is om hier samen met de verkoper in onderling overleg uit te komen, door bijvoorbeeld te koopsom te verlagen.

Om deze situatie als verkopende partij te voorkomen is het ook mogelijk de woning zelf op voorhand te laten keuren. Door het bouwkundig rapport vooraf met de kijkers te delen weten ze direct wat de bouwkundige staat van de woning is. Dit inzicht geeft de koper vertrouwen om een mooie bieding uit te brengen. De potentiële koper zal niet meer bang zijn voor de spreekwoordelijke kat in de zak. Ons inziens loont het dus absoluut om een bouwkundige keuring op voorhand op te laten stellen bij de verkoop van uw woning.

Leave a Reply