Skip to main content

De overheid heeft door de jaren heen diverse maatregelen getroffen op de woningmarkt. De voornaamste reden hiervoor was om het bepaalde doelgroepen gemakkelijker maken op de woningmarkt. Denk hierbij aan starters. Een van de maatregelen welke genomen is voor de starters, is de schenkingsvrijstelling eigen woning. Mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen in 2022 nog een belastingvrije schenking voor de eigen woning krijgen van €106.671,-. Dit wordt in de volksmond ook wel de jubelton genoemd. Voorwaarde voor de belastingvrije schenking is dat het aan de eigen woning besteed moet worden. Het kabinet wil deze belastingvrije schenking vanaf 1 januari 2023 verlagen naar €27.231,-. Dit is een onderdeel van het nieuwe coalitieakkoord.

Kansen ongelijkheid

Met de belastingvrije schenking wilde de overheid jongeren helpen op de woningmarkt. Echter heeft onder andere deze maatregel ervoor gezorgd dat de woningprijzen hard zijn gaan stijgen. De jongeren met vermogende ouders konden namelijk meer uitgeven op de woningmarkt. Veel jongeren werden hier dus niet mee geholpen. Tevens wordt de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter. Mensen met vermogende ouders zijn beter in staat om te slagen op de woningmarkt. Mensen die hier geen gebruik van kunnen maken hebben het extra lastig op de woningmarkt. Zij zullen het moeten hebben van hun eigen inkomen. Met de stijgende woningprijzen wordt het voor hen dus nog lastiger om een woning te kunnen kopen.

De overheid is voornemens om het bedrag wat belastingvrij geschonken mag worden voor de aankoop van een huis wordt te verlagen naar €27.231,-. Wanneer er meer dan dit bedrag wordt geschonken moet er schenkingsbelasting betaald worden. ‘Deze maatregel is een belangrijke stap die bijdraagt aan een eerlijker speelveld onder starters en de ongelijkheid vermindert.’, aldus Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Momenteel kunnen overigens niet alleen ouders belastingvrij schenken. Ook als iemand anders je financieel ondersteunt hoef je als starter (tot 40 jaar oud) geen belasting over de schenking te betalen. Hoe hoog de belasting precies is, wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Momenteel is het voor (stief)kinderen en partners 10 procent tot €130.425,- en daarboven 20 procent. Als grootouders schenken wordt dat respectievelijk 18 en 36 procent. Bij een schenking van een andere suikeroom- of tante draag je 30 of 40 procent belasting af.

Dat de maatregel zo ver van tevoren wordt aangekondigd, kan voor een schok op de woningmarkt zorgen. Uit het verleden is gebleken dat potentiële kopers anticiperen op belastingwijzigingen. Ouders hebben over het algemeen liever dat hun kind van het geld profiteert, dan de overheid. Je zag ook een schokeffect toen de overdrachtsbelasting voor starters werd afgeschaft. Een ander voorbeeld was te zien in het jaar dat je geen hypotheekrenteaftrek meer kon krijgen op aflossingsvrije hypotheken. In de maand vóór invoering zag je een enorme toename aan aflossingsvrije hypotheken.

Leave a Reply