Skip to main content

De waarde van een woning wordt door een taxatie bepaald. Een taxatie kan om verschillende redenen nodig zijn. De hypotheek is de meest voorkomende reden voor een waardebepaling van de woning. Geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze waardebepaling doet.


Alle makelaars van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van VastgoedCert. Makelaars die zich ook taxateur mogen noemen staan daarnaast ook ingeschreven in het register van het NRVT (Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs). Om als taxateur in het register ingeschreven te mogen staan, moet hij of zij voldoen aan vakbekwaamheidseisen, de zogenoemde certificering. NVM-taxateurs ondergaan elke vijf jaar een hercertificering. Zo blijft de kwaliteit en de kennis gewaarborgd. De NVM-taxateur is dus bij uitstek geschikt om een taxatie voor u uit te voeren.

 

Meetinstructie
NVM-taxateurs hanteren tijdens het taxeren allemaal dezelfde norm voor het vaststellen van de oppervlakten: de meetinstructie gebaseerd op de NEN2580. Het hanteren van één uniforme meetwijze levert als voordeel op dat NVM-taxaties van woningen op dezelfde manier worden uitgevoerd. Wel moet men zich realiseren dat er niet één waarde is van een woning, maar dat de taxateur op basis van zijn deskundigheid alle factoren tegen elkaar afweegt. Dit betekent dat er toch verschil in waarde kan zijn, omdat de ene deskundige een bepaalde factor soms wat zwaarder laat wegen dan zijn collega.

 

NWWI

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, keurt de taxatierapporten van woningen en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Met een NWWI goedkeuring weet u zeker dat het rapport dat u op laat stellen wordt geaccepteerd door de geldverstrekker.

Nauwkeuriger
Dankzij de NVM-database, die wordt bijgehouden door ruim 4.000 NVM-makelaars, heeft een NVM-taxateur meer referenties voor de taxatie tot zijn beschikking dan andere makelaars. Hierdoor kan een taxatie nog nauwkeuriger worden uitgevoerd. Door de actualiteit is de NVM-taxateur zeer goed op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en de huidige regionale situatie. Dit zijn essentiële punten om de waarde van onroerend goed te bepalen.

Transparant Makelaars doet ca. 600 van dit soort taxaties per jaar en kan ook voor u een nauwkeurig rapport opstellen. Informeer naar de mogelijkheden.