Skip to main content

Goed nieuws voor alle woningeigenaren die van plan zijn om hun woning te verduurzamen of dit onlangs hebben gedaan: het effect van een verbeterd energielabel op de waarde van de woning is groter dan ooit. Uit een analyse van Brainbay, het data- en informatiebureau van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM), blijkt dat de waarde van een woning gemiddeld met 7,2% stijgt ten opzichte van dezelfde woning met het oude label.

Sinds circa eind 2021 speelt duurzaamheid een steeds grotere rol in de verkoopprijs van woningen, en we zien dat de waardevermeerdering bij een labelsprong in die periode langzaam toeneemt. De trend van waardevermeerdering heeft zich de afgelopen twee kwartalen zelfs versterkt doorgezet. De gestegen energiekosten en rente zorgen ervoor dat er kritischer wordt gekeken naar de duurzaamheid en dus het energielabel van een woning.

In de onderstaande grafiek kun je drie voorbeelden zien van hoe de waarde bij een labelsprong in de loop der tijd toeneemt. Zo is er bijvoorbeeld een woning die van label G naar label C springt, en in het eerste kwartaal van 2023 een gemiddelde waardevermeerdering van 8,3% heeft. Het kwartaal daarvoor was dat nog 6,9%. Een ander voorbeeld is de sprong van label C naar label A, waarbij de woning gemiddeld 5,4% meer waard wordt, in plaats van 4,5%.

 

Verduurzaming oudere woningen levert grootste waardestijging op

Vooral bij oudere woningen wordt de waardevermeerdering extra versterkt door een hoger energielabel. Neem bijvoorbeeld de sprong van label C naar label A: voor woningen die vóór 1920 zijn gebouwd, bedraagt de waardevermeerdering maar liefst 7,6%. Naarmate de bouwperiode recenter is, neemt de waardestijging echter af. Voor woningen die na 1995 zijn gebouwd, levert een labelsprong nog steeds een stijging van ruim 3% van de woningwaarde op.

Dat de stijging van de woningwaarde het grootst is bij oudere woningen heeft twee oorzaken. Ten eerste is er een hogere investering vereist om naar een hoger label te gaan. Maar anderzijds komt dit door het grotere effect van de besparing op de energielasten. De voordelen van een beter energielabel strekken zich dus niet alleen uit tot het milieu, maar ook tot de waarde van je woning!