Skip to main content

Gefeliciteerd met uw nieuwe huis! Bij de aankoop van een bestaande woning kan het echter voorkomen dat er verborgen gebreken aan het licht komen. Het is belangrijk om te weten wie verantwoordelijk is voor het herstel van deze gebreken, maar dit hangt af van verschillende factoren en kan soms lastig te beoordelen zijn.

Een belangrijke factor is de koopovereenkomst en welke afspraken er tussen de verkoper en de koper zijn gemaakt. Meestal wordt hiervoor een standaard koopovereenkomst gebruikt, waarin staat dat de woning wordt verkocht in de staat waarin deze zich op dat moment bevindt, inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken.

Er zijn echter twee uitzonderingen waarin de verkoper toch aansprakelijk kan zijn voor een gebrek dat tijdens de koop niet zichtbaar was voor de koper. Dit kan het geval zijn bij een gebrek dat het normale gebruik van de woning belemmert of bij een gebrek dat de verkoper bewust niet heeft gemeld.

Geen normaal gebruik
Een gebrek dat het normale gebruik van de woning belemmert, is meestal een ernstig gebrek. Het moet echter wel al aanwezig zijn vóór de overdracht van de woning. Het is niet vereist dat de verkoper op de hoogte was van dit gebrek om aansprakelijk te zijn. Let wel altijd op of er extra clausules in de koopovereenkomst staan waarin de aansprakelijkheid van de verkoper wordt beperkt.

Gebrek dat de verkoper niet heeft gemeld
Als de verkoper op de hoogte was van een gebrek, maar dit bewust heeft verzwegen, kan hij ook aansprakelijk worden gesteld. In dat geval is de verkoper in gebreke gebleven met zijn mededelingsplicht.

Mededelingsplicht verkoper
De verkoper heeft een zogenaamde ‘mededelingsplicht’. Als de verkoper op de hoogte is van een gebrek dat het normale gebruik van de woning belemmert, moet hij dit aan de koper melden. Als de verkoper dat niet doet, is hij in principe aansprakelijk voor de schade die de koper lijdt als gevolg van het verborgen gebrek.

Onderzoeksplicht koper
Naast de verkoper heeft ook de koper een verplichting, namelijk de onderzoeksplicht. Als het gebrek zichtbaar is, moet de koper vragen stellen aan de verkoper. Als er bijvoorbeeld sporen van lekkage zijn, kan er iets mis zijn met het dak en is de koper verplicht om hier onderzoek naar te doen. Als de koper deze plicht niet nakomt, loopt hij het risico dat hij de schade niet op de verkoper kan verhalen.

 

Dus, bij de aankoop van uw nieuwe woning is het belangrijk om zowel de mededelingsplicht van de verkoper als de onderzoeksplicht van de koper in acht te nemen. Op die manier kunt u mogelijke verborgen gebreken opsporen en eventuele problemen tijdig aanpakken. Geniet van uw nieuwe huis en moge het vrij zijn van verrassingen!