Skip to main content

Op 19 september zijn op Prinsjesdag de plannen voor 2024 gepresenteerd. Hieronder vindt u een overzicht (op hoofdlijnen) van de belangrijkste maatregelen voor de woningmarkt in 2024.

Woningwaardegrens vanaf 2024 € 510.000
Eén van de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de startersvrijstelling is dat de koopsom een bepaald bedrag niet mag overstijgen, de zogeheten woningwaardegrens. Voor het jaar 2024 zal een hogere woningwaardegrens gelden van € 510.000,-. In 2023 bedraagt de woningwaardegrens nog € 440.000,-.

Als u gebruik wilt maken van de verhoging, dan moet het transport van de woning na 31 december 2023 plaatsvinden. Het moment van het ondertekenen van de koopovereenkomst is daarbij niet van belang

Tarief overdrachtsbelasting 2024 blijft ongewijzigd
Het huidige algemene tarief voor de overdrachtsbelasting is in 2023 verhoogd van 8% naar 10,4%. Dit tarief blijft ongewijzigd. Ook het tarief van 2% voor woningen en de startersvrijstelling (0%) blijven ongewijzigd.

Jubelton verdwijnt volledig
Per 1 januari 2024 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (ook wel de jubelton genoemd) volledig afschaft. In 2023 is de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning nog verlaagd tot € 28.947,-. Per 1 januari 2024 blijft de reguliere eenmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 40 jaar wel bestaan (2023: € 28.947,-). Voor dit bedrag geldt nu geen aanwendingsverplichting, dus dit bedrag kan ook gebruikt worden voor een eigen woning.

Verlaging van de eigen bijdrage in de huurtoeslag
Om de stijging van armoede te voorkomen wordt de eigen bijdrage van de huurtoeslag met ingang van 2024 verlaagd met € 34,67 per maand. De huurtoeslag wordt hierdoor per maand € 34,67 (€ 416,04 per jaar) hoger dan in 2024.

Bovengenoemde punten uit het plan (met uitzondering van de verhoging van de woningwaardegrens en het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting) zijn plannen en moeten nog worden aangenomen door de Eerste en Tweede kamer.