Skip to main content

Bij de waarde van een woning gaat energiezuinigheid een steeds belangrijkere rol spelen. Hoe zuiniger een woning is, hoe meer deze waard is. Een goede manier om je woning energiezuiniger te maken is het plaatsen van zonnepanelen.

Duurzaamheid
Het is inmiddels algemeen bekend dat we zuiniger moeten omgaan met onze planeet. De ‘grijze’ stroom van nu wordt opgewekt door verbranding van brandstoffen als gas, aardolie en kolen. Deze brandstoffen zijn niet duurzaam, aangezien ooit op kunnen raken. Daarnaast komt er bij de verbranding gas als CO2 vrij. En dit gas zorgt op zijn beurt voor de opwarming van de aarde. Zon en wind zijn natuurlijk eeuwige energiebronnen, waardoor zonnepanelen de perfecte, duurzame manier zijn voor het opwekken van stroom. 

Financieel
Zonnepanelen zijn goed voor het milieu, maar ook voor de eigen portemonnee. Doordat je zelf stroom opwekt heb je een lagere energierekening. Daarnaast zijn er diverse regelingen voor het plaatsen van zonnepanelen. Zo is het in de gemeente Goirle mogelijk om een duurzaamheidslening aan te gaan. Hierbij leen je geld van de gemeente tegen een lage rente, om de zonnepanelen te kunnen plaatsen. Ook kun je de btw terugvragen. Daarnaast wordt het energielabel hoger en stijgt de waarde van de woning.

Niet iedereen is natuurlijk in de mogelijkheid om zelf zonnepanelen te plaatsen. Zo kan het zijn dat het dak niet gunstig gelegen is ten opzichte van de zon of dat er erg veel bomen om de woning staan, waardoor er maar weinig zonlicht doorkomt. In deze gevallen kan het interessant zijn om te kijken naar plaatsing door middel van collectieve inkoop van zonnepanelen. Er zijn al meerdere van dit soort succesvolle initiatieven geweest in de gemeente Goirle.

Toekomst
Mocht je op dit moment meer stroom opwekken dan je verbruikt, dan kun je gebruik maken van de salderingsregeling. Aan het eind van het jaar mag je de energie die de zonnepanelen hebben opgewerkt namelijk wegstrepen tegen de energie die je hebt verbruikt. Deze regeling wordt helaas wel afgebouwd. Daarnaast heeft het huidige energienetwerk moeite met de capaciteit, omdat steeds meer mensen elektriciteit nodig hebben. Op dit moment wordt er gekeken naar de opslag van zelf opgewerkte energie in accu’s. Hierdoor kan de overdag opgewerkte stroom, ’s avonds gebruikt worden. Tot slot ben je niet meer afhankelijk van het elektriciteitsnetwerk. Deze ontwikkelingen staan op dit moment nog in de kinderschoenen, maar wie weet wat de toekomst brengt.

Leave a Reply